Apie fondą

Labdaros ir paramos fondas „Vilties sala“ Lietuvoje veikia nuo 1999 m. Fondas bendradarbiauja su Danijos,Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV ir Lietuvos labdaros organizacijomis, užsienio šalių ir Lietuvos įmonėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokyklomis, ikimokyklinėmis ir specialiomis ugdymo įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, sporto klubais. Labdaros ir paramos fonde „Vilties sala“ visuomeniniais pagrindais dirba keletas žmonių, tarp kurių yra pedagogų, medicinos darbuotojų, tarnautojų ir kitų patyrusių specialistų. Kauno vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokinių.

PAGRINDINĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDO VEIKLOS NUOSTATOS

  • Įvairia labdara remti Lietuvoje skurstančias šeimas, beglobius vaikus, internatines mokyklas, senelių namus, ikimokyklines, medicinos ir kitas patenkinamos būklės įstaigas.
  • Remti vaikų su negalia įstaigas. Įvairiomis priemonėmis keisti šių įstaigų aplinką, kuri leistų neįgaliesiems formuotis jų vidinėms savybėms, padėtų užtikrinti neįgaliųjų integraciją į bendruomenę. 
  • Organizuoti įvairias labdaros šventes, akcijas, rengti išvykas, vaikų poilsio stovyklas. 
  • Plėsti naujų partnerių užsienio šalyse ir Lietuvoje, galinčių teikti įvairią labdarą ir paramą, tinklą. 
  • Kurti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius su NVS šalyse veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant prisidėti prie Lietuvos kaip šalies teikiančios labdarą, įvaizdžio formavimo.

Kontaktinė   informacija:

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „VILTIES SALA“
Taikos pr. 99-20, Kaunas, LT-50451
El.p. info@viltiessala.lt
Įm.k. 192038694 
Swedbank
a/s LT267300010002510142